naar top

Openbaar onderzoek nieuwe straatnaam Belle Maertensstraat

We organiseren een openbaar onderzoek voor de definitieve aanvaarding van de straatnaam Belle Maertensstraat voor een nieuw stuk weg in Moerkerke.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Damme brengt ter kennis van de bevolking dat een onderzoek zal geopend worden aangaande de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2021 waarbij de benaming “Belle Maertensstraat” principieel wordt aangenomen als straatnaam voor het nieuw gedeelte weg tussen de Belle Maertensstraat nummers 20 en 30.

Het dossier met alle inlichtingen ligt van 20 februari 2021 tot en met 21 maart 2021 ter inzage in het Administratief Centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Moerkerke, dienst Omgeving, iedere werkdag van 9 uur tot 12 uur. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraak of 050?28 87 30

Mogelijke bezwaren moeten aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk voorgelegd worden vóór 22 maart 2021.

Gepubliceerd op donderdag 18 februari 2021