naar top

Betonherstellingen Koolkerkesteenweg (N374)

Het Agentschap Wegen & Verkeer voert momenteel een grondig onderhoud uit van de Koolkerkesteenweg en Oostkerkestraat (N374) op het grondgebied van Damme en Knokke-Heist. Op verschillende locaties worden er beschadigde betonplaten van de rijweg en het fietspad hersteld of vervangen.

Volgens de huidige planning zitten de werken er bij gunstige weersomstandigheden begin juni op. Volgens de huidige planning zullen de werken op het grondgebied van Stad Damme op dinsdagavond 18 mei 2021 zijn afgerond.

Beschadigde betonplaten

De N374 verkeert op verschillende plekken in slechte staat. De komende maanden voert Wegen & Verkeer een grondig onderhoud uit. Op verschillende locaties worden beschadigde betonplaten van het wegdek vernieuwd. Waar nodig worden ook de fietspaden aangepakt.

Op 8 maart startte de aannemer ter hoogte van de Pereboomstraat op grondgebied Damme. Vanaf de week erop zijn verschillende locaties verderop de N374 richting Westkapelle (Knokke-Heist) aan de beurt. Om de duur van de werken zoveel mogelijk te beperken, wordt er op verschillende locaties tegelijkertijd gewerkt.

Eenrichtingsverkeer

Om een vlotte verkeersdoorstroming te garanderen, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met toegelaten richting van Westkapelle naar Koolkerke. Fietsers zijn een uitzondering en mogen in beide richtingen door. 

Het verkeer van Koolkerke naar Westkapelle kan omrijden via de Dudzelesteenweg, Damse Steenweg, Westkapelse Steenweg en Knokse Baan/Dudzelestraat (N376). 

De werkzaamheden starten aan de Pereboomstraat in Oostkerke en schuiven op richting Westkapelle. Als de zone tussen de Pereboomstraat en Leopoldsvaart-Noord is afgewerkt, zal dit deel al worden opgesteld. Het omrijdend verkeer kan dan ook gebruik maken van de Leopoldsvaart-Noord. 

De hulp- en veiligheidsdiensten, De Lijn en afvalophaler IVBO zijn op de hoogte van de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie. 

Gepubliceerd op zondag 14 maart 2021