naar top

Een thuisbatterij: (g)een wonderoplossing voor eigenaars zonnepanelen

Vanaf april verhoogt Vlaanderen de investeringspremie voor thuisbatterijen. Wordt het daardoor een rendabele investering voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter? Of hebben zij een alternatief voor een hogere opbrengst van hun panelen?

Heb je zonnepanelen én een digitale meter? Sinds 1 maart 2021 doet het distributienet niet langer dienst als een soort grote batterij waarop je de overtollige productie van jouw zonnepanelen tijdelijk kan opslaan. Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat het Vlaamse principe van de “virtuele” terugdraaiende teller vernietigt, is namelijk die dag gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is het arrest officieel van kracht.

Als je een digitale meter hebt dan betaal je als eigenaar van zonnepanelen voortaan voor de elektriciteit die je afneemt van het net maar kan je ook de elektriciteit die je op het net zet aan een stroomleverancier verkopen. Helaas is de vergoeding voor de elektriciteit die je op het net zet veel lager dan het tarief voor de elektriciteit die je afneemt. Ook de vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet verandert: je betaalt vanaf 1 maart niet langer het prosumententarief (een bedrag berekend op het vermogen van de omvormer van je zonne-installatie) maar een vergoeding die oploopt naarmate je meer stroom van het net haalt.

Zonnestroom meteen verbruiken of opslaan

Het is voortaan voordelig dat eigenaars van zonnepanelen én een digitale meter hun zelfverbruik verhogen door de zonnestroom te gebruiken op het moment van productie. Dat kan door zoveel mogelijk de grote stroomvreters te gebruiken op de uren dat de zonnepanelen veel stroom opwekken.

Ze kunnen hun zelfverbruik ook verhogen met een thuisbatterij. Een thuisbatterij slaat overdag de zonnestroom op die je niet onmiddellijk hebt verbruikt. Wanneer je dan ’s avonds elektriciteit nodig hebt, verbruik je automatisch eerst de opgeslagen stroom van de batterij voordat je stroom gaat afnemen van het elektriciteitsnet. Een thuisbatterij kan dus niet de stroomoverschotten van de zonnige zomer opslaan voor gebruik in de donkere winter.

Voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 4 kilowattpiek (kWp) is een thuisbatterij met een capaciteit van 4 tot 6 kWh aan te raden voor een zo goed mogelijke verhouding tussen investering en opbrengst. Zo’n batterij kan een grote dagproductie op zonnige dagen niet helemaal opslaan. Ook als je een thuisbatterij hebt, kan je dus het rendement van je zonnepanelen verhogen door elektrische toestellen zoveel mogelijk te laten werken terwijl de zon schijnt.

Verhoogde premie vanaf april

De premie voor een thuisbatterij verhoogt vanaf 1 april 2021 voor batterijen tot en met 9 kWh. Het bedrag zal afhangen van de capaciteit van de batterij en zal jaar na jaar dalen. In 2021 bedraagt de premie maximaal 2 550 euro, namelijk 300 euro/kWh voor de eerste 6 kWh en bijkomend 250 euro/kWh van 6 tot 9 kWh. De premie kan ook nooit meer bedragen dan 40 procent van de investeringskosten. De premie daalt elk jaar omdat de Vlaamse overheid verwacht dat thuisbatterijen snel goedkoper worden. De subsidie eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen. 

Meer informatie over de premievoorwaarden en hoe je de premie kunt aanvragen vind je op www.energiesparen.be/thuisbatterij, de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Lees er zeker ook de antwoorden op veelgestelde vragen.

De bijgestuurde premie vanaf 1 april 2021, is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering maar is nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring.

Met de installatie van een thuisbatterij ontlasten de eigenaars van zonnepanelen het distributienet. Op die manier kunnen grote noodzakelijke investeringen voor de versterking van het elektriciteitsnet beperkt worden en schieten de distributietarieven – waar we allemaal voor betalen – niet de hoogte in. Een premie om een thuisbatterij te plaatsen komt dus niet alleen de eigenaar van de zonnepanelen ten goede maar ons allemaal. Een beter argument voor een premie is niet te bedenken.

Een thuisbatterij is niet altijd rendabel

Pas op voor te aantrekkelijke aanbiedingen voor thuisbatterijen. Momenteel varieert de gemiddelde terugverdientijd, afhankelijk van de situatie, tussen de 10 en 14 jaar. Ga niet zomaar in op de eerste de beste publiciteit, sommige installateurs schuiven onrealistische rendementsverwachtingen voor zonnepaneleninstallaties met thuisbatterijen naar voren. Ze bevelen ook vaak een zo groot mogelijke batterij aan maar dat is niet de beste keuze. Daarom blijft het maximale premiebedrag vanaf 1 april beperkt tot wat je kan krijgen voor een batterij van 9 kWh.

Op www.energiesparen.be/thuisbatterij kan je binnenkort de premie berekenen en de terugverdientijd van een thuisbatterij simuleren. Met deze informatie kan je beslissen of een thuisbatterij voor jou een goede investering is.

Het spreekt vanzelf dat een thuisbatterij eerder te overwegen is door gezinnen die overdag zelden thuis zijn en op het zuiden gerichte panelen hebben die rond de middag het meest produceren. Een thuisbatterij verliest zijn nut als je vaak of lang op reis gaat of vaak het weekend doorbrengt in een tweede verblijf.

Effect van dynamische elektriciteitsprijzen?

Als de elektriciteitsleveranciers zoals verwacht binnenkort contracten aanbieden met dynamische elektriciteitsprijzen kan een thuisbatterij misschien echt rendabel worden. Bij dynamische elektriciteitsprijzen zal stroom normaal gezien het duurst zijn als de vraag piekt: ’s avonds tussen 18 en 19 uur. Tijdens dat piekmoment zal de thuisbatterij vaak nog genoeg stroom kunnen leveren voor eigen gebruik.

Opgelet: Een thuisbatterij is nooit rendabel als je nog geen digitale meter hebt. Voor de premie is een digitale meter nodig.

 
 
Gepubliceerd op vrijdag 05 maart 2021
thuisbatterij

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina