naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Vissersstraat 129

Marc Bonne heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verkavelen van grond in 4 loten. De aanvraag omvat ook stedenbouwkundige handelingen die nodig zijn om de verkaveling bouwrijp te maken m.n. het slopen van gebouwen en verwijderen beplanting.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van grond.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 2 april 2021 tot en met 1 mei 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 01 april 2021