naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Slekstraat 20

Bert Bartsoen en Angie Wallyn hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwe open eengezinswoning, dit na sloop van de bestaande woning. De met huidige vraag gekoppelde nieuwe terreinrichting stelt verder tevens de inrichting van een nieuw buitenzwembad voorop.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 2 april 2021 tot en met 1 mei 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 01 april 2021