naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dorpsstraat 29

Jan Van Quekelberghe heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de uitbreiding van een vrijstaand bijgebouw met een dubbele parkeergarage.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 6 april 2021 tot en met 5 mei 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op vrijdag 02 april 2021