naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Zwaanstraat 3

Ruben Hoste en Anna Vanoverschelde hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een ééngezinswoning na sloop van de bestaande woning, het inrichten van een open luchtzwembad en het renoveren en herbestemmen van een achterliggend bestaand bijgebouw.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 april 2021 tot en met 6 mei 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 06 april 2021