naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag N49/Preekboomstraat

Orange Belgium heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een nieuwe buispyloon.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 april 2021 tot en met 6 mei 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 06 april 2021