naar top

Vaccinatie komt op toerental

Deze week zullen de 4 Meetjeslandse vaccinatiecentra, waaronder Sanapolis in Sijsele, de kaap van 13.000 vaccinaties overschrijden. Alle gemeenten komen daarmee rond de 15% vaccinatiegraad (1 prik). De volgende weken wordt een sterke stijging verwacht.

In de week van 5 april worden er bijna 8.000 vaccins geleverd, de week van 12 april meer dan 11.000. Daarna zal dit aantal volgens de laatste prognoses steeds sneller stijgen, met een piek half mei. 

Thuisvaccinatie voor de meest kwetsbaren

Op woensdag 31 maart werd voor het eerst een ronde thuisvaccinatie georganiseerd. Meetjesland deed dit als eerste in Vlaanderen. 59 huisartsen hebben in totaal 234 zeer kwetsbare mensen een eerste bescherming kunnen geven.

In de week van 5 april gaat een mobiel team gaan vaccineren in een aantal assistentiewoningen en collectiviteiten en organiseren. De Meetjeslandse vaccinatiecentra plannen een tweede ronde thuisvaccinatie in de week van 19 april.

Een gemengd publiek

De voorbije weken werden de vaccinatiecentra vooral bezocht door onze oudere inwoners. Half april zal dat een meer gemengd publiek worden. Donderdag 1 april werden in Vlaanderen 23.000 stagiairs in de zorg opgeladen naar de databank. Zij krijgen nu als eersten een uitnodiging en worden zo vermengd met de 65-plussers. De centra kijken er naar uit om deze verschillende generaties samen te ontmoeten.

Binnenkort krijgen de eerstelijnszones meer gerichte informatie over de vaccinatiegraad binnen de verschillende bevolkingsgroepen. Die informatie gaat tot op het niveau van de (deel)gemeenten. Dat moet helpen om, samen met de lokale besturen en andere partners binnen zorg & welzijn, gerichte sensibiliserende acties op te zetten.

Kortom, de werkdruk stijgt, de eerste kinderziekten zijn geëvalueerd en bijgestuurd, alle teams raken beter en beter op elkaar ingewerkt en staan klaar om alle geleverde vaccins op een efficiënte en klantvriendelijke manier weg te prikken.

Dat dit op een klantvriendelijke manier gebeurt, merken de centra elke dag aan de vele positieve en dankbare reacties.

Vaccinatieteller

Wil je zelf de evolutie volgen van de vaccinatiecampagne? Kijk dan op de vaccinatieteller op www.laatjevaccineren.be. De cijfers zijn er beschikbaar per gemeente. 

Gepubliceerd op vrijdag 02 april 2021