naar top

Resultaten enquête mobiliteit Moerkerke

De resultaten van de enquête over de mobiliteit in Moerkerke-centrum zijn bekend. Iedereen kan ze raadplegen en voor 1 juni een voorstel doen voor een aangepast verkeersbeleid voor de ganse dorpskern.

Het stadsbestuur van Damme doet een oproep naar suggesties voor een verkeersveiligere mobiliteit in Moerkerke-centrum. Het bestuur ontving in het verleden veel klachten. Naar aanleiding van een inspraakmoment over werken in de Vissersstraat werd een proefproject met eenrichtingsverkeer opgezet en later volgde een proefproject met een knip in de Nieuwdorpstraat. Over deze proefprojecten en andere mobiliteitsvragen in Moerkerke werd een ruime bevraging gehouden. Nu de resultaten van de bevraging gekend zijn, kunnen de bewoners verder aan de slag. Alle suggesties voor een aangepast verkeersbeleid in de ganse dorpskern zijn welkom.

Uit de mobiliteitsenquête die tussen 15 februari en 15 maart werd georganiseerd en waaraan 520 personen deelnamen waaronder 415 Moerkerkenaars blijkt dat 46,99 procent voorstander is van een verkeersarm centrum. De verschillen per straat zijn echter groot.

Snelheid

Meer eensgezindheid is er over het huidige snelheidsregime. 81,20 % van de bewoners vindt de maximumsnelheid in zijn of haar straat correct. Slechts 8,43 procent vindt dat de maximumsnelheid moet verlagen. Uit de bevraging van het eigen rijgedrag blijkt dat 42,89 % soms te snel rijdt in het eigen dorp. 4,82 % zelfs in de eigen straat. Een deel van de oplossing voor meer verkeersveiligheid begint dus bij de eigen mensen.

Uit de vraag naar snelheidsremmende maatregelen ter vervanging van de fel gecontesteerde knip in de Nieuwdorpstraat blijkt dat 57,83 % die de knip weg wil, maar liefst 40 % vraagt een snelheidsremmend alternatief.

Eenrichtingsverkeer

Het eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat kan rekenen op een iets ruimer draagvlak maar ook voor deze optie is er een sterk verschil in visie tussen de verschillende straten. 61,69 % van de Moerkerkenaars vindt het eenrichtingsverkeer aanvaardbaar. Alle straten rondom het kasteel in een eenrichtingslus steken, blijkt een weinig gedragen optie.

Door de enquête kan het stadsbestuur nu met een objectieve kijk de mobiliteit in Moerkerke beoordelen. De resultaten worden nu besproken met technici, politie en enkele belangengroepen zoals de landbouw en ondernemers. 

Voorstellen

Maar de stad rekent ook op de bevolking. De resultaten van de bevraging zijn beschikbaar. Iedereen kan nu voorstellen doen om de mobiliteit in het dorp te verkeersveiliger te maken. Het bestuur verwacht voorstellen die verder kijken dan de eigen straat en rekening houden met de resultaten. Die zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In afwachting blijven de proefprojecten voorlopig behouden. 

De voorstellen zijn welkom op mobiliteit@damme.be.

Gepubliceerd op zondag 25 april 2021