naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Antwerpse Heirweg 22A

Yannis Baltogiannis heeft namens TC Vijverhof een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het dempen van een deel van de vijver en de aanleg van vier padelterreinen.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 mei 2021 tot en met 2 juni 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 03 mei 2021