naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sportstraat 7

Dirk Dobbelaere en Mieke Vanderhaeghe hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een ééngezinswoning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 mei 2021 tot en met 2 juni 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 03 mei 2021