naar top

Zullen er straks genoeg laadpalen zijn voor alle elektrische auto's?

De topministers van de federale regering zijn het er op 18 mei 2021 over eens geworden dat vanaf 2026 alleen nog emissievrije - lees: volledig elektrische - bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. Meteen rees de vraag hoe al die auto’s opgeladen zullen worden.

Elektrische auto’s rijden niet alleen geweldig, ze zijn ook veel zuiniger dan klassieke auto’s met een verbrandingsmotor. Een verbrandingsmotor zet maar een klein deel van de energie van de brandstof om in de beweging van het voertuig. De rest gaat gewoon verloren als warmte. Elektrische auto’s zijn dus zuinig én ze kunnen ook makkelijk rijden op hernieuwbare energie. De autofabrikanten brengen veel nieuwe elektrische modellen op de markt. Dat doen ze om boetes te vermijden als de gemiddelde uitstoot van de auto’s die ze jaarlijks verkopen hoger ligt dan de strengere Europese normen voor het broeikasgas CO2. Het modellenaanbod breidt dus sterk uit. De voordelen van elektrisch rijden liggen zo voor de hand dat sommige autobouwers het einde van hun fossiele auto’s aankondigen voor 2030. De geleidelijke uitfasering vanaf 2023 van de fiscale voordelen voor fossiele bedrijfswagens komt dan ook eerder laat dan vroeg. De nieuwe vloot elektrische bedrijfswagens zal al na enkele jaren op de tweedehandsmarkt terechtkomen. Veel mensen zullen vroeger met een elektrische auto rijden dan ze zelf denken, een nieuwe of een tweedehandse.

Welke maatregelen zijn al genomen of staan op stapel opdat al die elektrische auto’s vlot zouden kunnen opladen?

Thuis laden

Je laadt een elektrische auto makkelijk en goedkoop thuis op. Heb je geen garage of oprit? Je mag niet zomaar een laadkabel leggen over het voetpad naar je geparkeerde auto. In Brugge mag het onder voorwaarden. Je moet er een zware kabelmat gebruiken zodat niemand over de laadkabel kan struikelen. In Damme is er geen reglement. Denk toch maar twee keer na voor je eventueel toestemming vraagt. Probleem blijft altijd dat je niet zeker bent dat de parkeerplaats voor je deur vrij is.

Thuisladen kan eventueel aan een gewoon stopcontact maar beter en vooral sneller aan een laadpaal of wandlader. Als je de komende drie jaar thuis een laadstation zet, dan zal je dat voor een deel via de personenbelasting terugbetaald krijgen. Wie de investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kan een belastingkorting krijgen van 45 procent. In 2023 daalt dat naar 30 procent, in 2024 naar 15 procent. Bij belastingkortingen geldt niet de datum van installatie maar van de betaling van de factuur.

Het bedrag waarop de belastingvermindering wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadstation en per belastingplichtige. Het laadstation moet gebruik maken van groene stroom en ‘intelligent’ zijn: het kan de laadtijd en het laadvermogen sturen. Dat is maar goed ook want anders betaal je vanaf 1 juli 2022 (of later als je nog geen digitale meter hebt) een hoger capaciteitstarief voor de vermogenspieken die je auto samen met andere huishoudelijke elektrische toestellen veroorzaakt.

Let op: De belastingkorting maakt deel uit van de maatregelen die de topministers van de federale regering midden mei hebben afgesproken. Dit politieke akkoord moet nog definitief in wettekst gegoten en goedgekeurd worden.

In Vlaanderen is het bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovatie van gebouwen in sommige gevallen nu al verplicht om laadinstallaties te plaatsen bij meergezinswoningen (appartementen). Details lees je hier.

Buitenshuis laden

In Vlaanderen zijn laadpunten verplicht bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie van andere dan woongebouwen zoals winkels of kantoren als er meer dan 10 parkeerplaatsen zijn. Vanaf 2025 zijn 2 oplaadpunten verplicht bij bestaande niet- woongebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen. Voor meer info klik je hier.

De federale (dus Belgische) regering wil ondernemingen fiscaal aanmoedigen om vrij toegankelijke laadpalen te installeren. Als ze die investering doen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kunnen ze 200 procent van de kosten aftrekken. Voor de periode van januari 2023 tot 31 augustus 2024 geldt een kostenaftrek van 150 procent. De laadpalen komen op ‘semipublieke’ plaatsen zoals de bedrijfsparkeerplaats. De bedoeling is dat ook mensen die in de buurt wonen er – tegen betaling - hun auto kunnen opladen.

Vlaanderen wil ‘paal volgt wagen’ verderzetten en uitbreiden met een systeem ‘paal volgt paal’ zodat extra laadpalen komen op plaatsen waar nu al vaak auto’s laden.

De Vlaamse regering doet in 2021 en 2022 projectoproepen voor de plaatsing van laadpalen zowel op publiek als op semipubliek domein. De gekozen projecten krijgen Vlaamse subsidies. In 2021 is er in het relanceplan Vlaamse veerkracht 10 miljoen euro voor ultrasnelladers langs de snelwegen en 5 miljoen euro voor (semi)publieke laadinfrastructuur en de uitbreiding van het basisnetwerk van trage laders. In 2022 is er 10 miljoen euro voor een netwerk van trage en snellere laders en 5 miljoen euro om ervoor te zorgen dat er langs de snelwegen en grote verkeersassen zeker elke 25 kilometer snelladers beschikbaar zijn.

In de pers lezen we wel eens dat de Vlaamse regering tegen eind 2025 minstens 30.000 extra publieke laadpalen belooft. Dat klopt niet echt. De Vlaamse regering heeft een streefdoel van 30.000 extra CPE (Charge Point Equivalent). Een laadpaal met een beperkt vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1 CPE, bij een laadpaal met een hoger vermogen (11-22 kW) zijn dat 2 CPE. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het CPE-cijfer. Laadpunten die slechts 10 uur per dag toegankelijk zijn voor iedereen tellen voor de helft mee.

De Vlaamse overheid belooft kortere procedures om laadpalen te plaatsen en wil tijd winnen door tegen eind 2021 potentiële locaties in kaart te brengen. Ze wil ook werk maken van betrouwbare informatie over de ligging van de laadpalen, het vermogen, de beschikbaarheid en de prijzen.

Laden op reis

Hoe goed de laadinfrastructuur is in diverse Europese landen lees je in dit overzicht van de Nederlandse Toeristenbond ANWB

Wat brengt de toekomst? Onder meer Frankrijk en Duitsland vuren sinds 2020 met succes de verkoop van elektrische auto’s aan met verhoogde aankoopsubsidies. Het aantal laadpalen neemt er dan ook snel toe. Maar dat er ook in het buitenland vraag is naar een nog hoger tempo kan je bijvoorbeeld hier lezen (Duitstalig).

Conclusie

Er is geen probleem als je thuis kan laden en maar af en toe een publieke laadpaal nodig hebt. Als er na een verre rit in eigen land geen laadpaal is dicht bij je bestemming kan je onderweg wel terecht bij een snellader om genoeg bij te laden. Ook in de buurlanden vind je onderweg vlot snellaadpalen. Vrij recent zien we ook ultrasnellaadpalen verschijnen én meer auto’s die ultrasnel kunnen laden. Tot voor enkele jaren moest je daarvoor met een Tesla rijden.

Waarom klagen over ‘te weinig’ laadpalen? Er zijn heus nog geen files aan de laadpalen - behalve als ze gratis zijn - en je kan moeilijk verwachten dat de exploitanten op grote schaal nieuwe laadpalen plaatsen als er nog weinig elektrische auto’s komen laden. Nu het vaststaat dat er binnen een paar jaar meer elektrische (bedrijfs)auto’s op de weg zijn, komen er zeker ook meer laadpalen. De grootste uitdaging is allicht voldoende laadpunten in (grote) steden waar weinig gezinnen thuis kunnen laden. We kijken uit naar de creatieve oplossingen daarvoor!

 

Gepubliceerd op zaterdag 29 mei 2021
evolutie calls Vlaanderen

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina