naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Vredestraat 20+

Brigitte Depover heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor instandhoudingswerken van een schuur.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 juni 2021 tot en met 3 juli 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 03 juni 2021