naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dammesteenweg 2

Natuurpunt Beheer heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwing schuur naar bezoekerscentrum Natuurpunt.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 juni 2021 tot en met 6 juli 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op vrijdag 04 juni 2021