naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Pereboomstraat 2

Jurgen Van Coppenolle heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een mestsilo en een verandering en hernieuwing van de exploitatie.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 9 juni 2021 tot en met 8 juli 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 08 juni 2021