naar top

Werken gestart voor nieuwe woonbuurt in Sijsele

Op het terrein tussen de Brouwerijstraat, Veldstraat, Nieuwe Weg en het Oud Spoorwegpad, in het centrum van Sijsele realiseren WVI, Vivendo, Durabrik, Matexi en Danneels samen met Stad Damme een nieuwe woonbuurt met 136 wooneenheden voor gezinnen, starters en senioren.

“Dankzij gebundelde krachten slaagden de projectpartners erin om een hedendaags woonproject uit te werken met aandacht voor een mix aan woonvormen, groene ruimte, sociale leefbaarheid en duurzaam regenwaterbeheer, …”, zegt burgemeester Joachim Coens.

“Met dit project naast het woonzorgcentrum De Stek en het Sociaal Huis wil Stad Damme een antwoord bieden op het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond in Sijsele, maar meteen ook inspelen op de tendens van gezinsverdunning en vergrijzing - die om nieuwe woningtypes vraagt”, vertelt schepen voor woonbeleid Christoph De Sutter. “Zo werd binnen het woonproject een divers aanbod aan bouwgronden, nieuwbouwwoningen en appartementen voorzien door de verschillende bouwheren.”

WVI zal in totaal 46 bouwkavels op de markt brengen die variëren van 200 tot 600 m², Durabrik 26 koopwoningen, Matexi 4 koopwoningen en 8 appartementen en Danneels 2 koopwoningen. Sociale huisvestingsmaatschapij Vivendo realiseert binnen het project 16 huurappartementen,  20 huurwoningen en 14 koopwoningen. Aansluitend aan het woonproject bouwt Vivendo nog 24 aanleunflats. Voor het sociale woonluik werden subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Doodlopende straten

De nieuwe woonbuurt is vlot te bereiken vanuit de Veldstraat en de Brouwerijstraat, maar om het doorgaand verkeer te beperken worden de overige (doodlopende) straten als woonerf ingericht. Deze straten komen bovendien samen in een groenzone met 2 wadi’s. Deze laatste spelen een belangrijke rol in een duurzaam regenwaterverhaal. Bij een wadisysteem stroomt het regenwater van de wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi’s. Deze natuurvriendelijke wadi’s worden voorzien van een bloemen- en bijenweide, zodat ze optimaal worden ingekleed in het landschap.

De duurzaamheid wordt bovendien versterkt door heel wat wandel- en fietsdoorsteken. Vanaf de Nieuwe weg kan je via een voetgangers- en fietsverbinding het nieuwe woonproject bereiken. De groenzone wordt voorzien van een verhard wandel- en fietspad, zodat je veilig de Brouwerijstraat of Veldstraat kan bereiken. Via de Veldstraat sta je in een mum van tijd aan het fietspad op de oude spoorwegbedding tussen Brugge en Sijsele, beter bekend als de abdijenroute.

Aangename woonomgeving

“Resultaat is een nieuwe woonbuurt die jong en oud samenbrengt in een aangename woonomgeving”, vult voorzitter van Vivendo Dirk De fauw aan.  Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de loten in het najaar 2022”, besluit Geert Sanders, algemeen directeur van WVI.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi. be/aanbod/wonen. Voor een huurwoning of -appartement kan je terecht bij sociale huisvestingsmaatschapij Vivendo via www.vivendo.be. Meer informatie over de koopwoningen of -appartementen kan worden nagelezen via www.durabrik.be, www.matexi.be of www.danneels.be.

Gepubliceerd op donderdag 03 juni 2021
Foto opstart werf nieuwe woonbuurt in Sijsele

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina