naar top

Tijdelijke proefprojecten eenrichtingsverkeer en knip in Moerkerke worden stopgezet

De proefprojecten die Stad Damme instelde in de aanloop naar de vernieuwing van enkele straten in de dorpskern van Moerkerke worden beëindigd. Het eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat en de knip in de Nieuwdorpsstraat verdwijnen. Er komen meer snelheidsremmers.

De proefprojecten startten naar aanleiding van het voornemen van het stadsbestuur om de Vissersstraat en Middelburgsesteenweg te vernieuwen. Daarbij ging aandacht naar de veiligheid van de schoolomgeving en de nood aan voldoende parkeerruimte voor de school, de omwonenden en de klanten van de ondernemers. Het tijdelijk proefproject met eenrichtingsverkeer leidde tot een bijkomende project met een knip in de Nieuwdorpsstraat. 

Het college stelt na de analyse van metingen, tellingen en bevragingen vast dat er een gemengd beeld is ontstaan. De werken die aan de basis lagen, zijn intussen verdaagd naar 2025 omdat ze deel zullen uitmaken van een bovenlokaal rioleringsproject en deels door Aquafin kunnen worden betaald. 

Voor het behoud van het eenrichtingsverkeer was er volgens het college wel een beperkt draagvlak. De knip kan in de ene straat op meer begrip rekenen dan in de andere. In het algemeen is er volgens het college een vraag naar trager verkeer. Al blijkt uit metingen dat de maximumsnelheid doorgaans goed wordt gerespecteerd. Ook de telresultaten van het aantal voertuigen vallen binnen de normen. 

"We stellen vast dat de inwoners vooral trager verkeer willen", luidde het tijdens de gemeenteraad. "En omdat er geen eensgezindheid is, lijkt het beter de proefprojecten stop te zetten en ze te vervangen door andere snelheidsremmende maatregelen. Dat kunnen ingrepen zijn zoals recent gerealiseerd aan het sportpark."

Herstellingen

Het einde van de proefprojecten is voorzien tijdens de zomer. Het stadsbestuur laat intussen herstellingen uitvoeren in Moerkerke-centrum.

Het doorgaand zwaar verkeer zal uit de dorpskern worden geweerd.

De resultaten van de proefprojecten worden meegenomen naar de voorbereiding van de geplande riolerings- en wegenwerken. Er zullen in de toekomst nog bijkomende tellingen gebeuren. De veiligheid aan de schoolpoort krijgt prioriteit tijdens de ontwerpfase. 

Gepubliceerd op vrijdag 25 juni 2021