naar top

OCMW keurt visie goed die welzijnsvereniging en verzelfstandiging WZC toelaat

De OCMW-raad heeft een visietekst aanvaard die een antwoord moet bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen van een leven lang zorg in Stad Damme.

De tekst bepaalt hoe zij kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg wil blijven garanderen, maar ook hoe het aanbod ouderenzorg kan worden uitgebouwd. Om deze doelstellingen zo optimaal mogelijk te realiseren wensen Stad en OCMW Damme een welszijnsvereniging op te richten met een partner, waarbij WZC De Stek verzelfstandigd wordt.

De verzelfstandiging door de oprichting van een welzijnsvereniging zal voor schaalvoordelen en voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering zorgen. Het OCMW-bestuur blijft sterk betrokken en zal er over blijven waken dat het resultaat een nog betere (ouderen)zorg voor de Dammenaar is. Binnen de welzijnsvereniging zal ook een lokaal dienstencentrum worden opgericht. Dat moet een ontmoetingsplek worden waar iedereen met vragen over zorg terecht kan.

Gepubliceerd op vrijdag 25 juni 2021
Foto WZC De Stek

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina