naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Krinkeldijk

Vande Velde - De Smidt hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor plaatsen van een kleine windmolen.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 13 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 06 juli 2021