naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Poortstraat 81

Dieter Taillieu heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen van een tuinberging met overdekt terras.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 06 juli 2021