naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weststraat 44

Steven Jacxsens heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een bergingsloods en het vellen van 4 fruitbomen.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 september 2021 tot en met 6 oktober 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 06 september 2021