naar top

De premie voor zonnepanelen die je vroeger al plaatste

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2021 het principe van de terugdraaiende teller voor zonnepaneleneigenaars die over een digitale meter beschikken. De Vlaamse overheid compenseert nu de eigenaars van zonnepanelen met een nieuwe retroactieve investeringspremie.

Met de retroactieve investeringspremie wil de Vlaamse overheid de investeerders een redelijke tegemoetkoming aanbieden voor het verlies van de voordelen van de terugdraaiende teller.

Het digitale loket om de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan te vragen opende op dinsdag 20 juli 2021.

Je plaatste zonnepanelen voor 2021 en hebt al een digitale meter

Je kan de premie online aanvragen via het digitale loket in Mijn Fluvius. Als je dat doet voor half november zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) de premie nog in 2021 uitbetalen.

Let op: je hebt maar tot en met 19 januari 2022 de tijd om de premie aan te vragen. Het bedrag van de premie kan je eenvoudig berekenen via de simulatie op de website van het VEKA.

 

Je plaatste zonnepanelen voor 2021 en hebt voorlopig nog een klassieke analoge meter (Ferrarismeter)

Je kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van je nieuwe digitale meter aanvragen en dit ten laatste op 31 december 2025. De premie daalt wel elk jaar in afwachting van de plaatsing van een digitale meter.

Als je niets doet dan bepaalt Fluvius wanneer je een digitale meter krijgt. Wil je liever de hoogste retroactieve premie dan kan je de vervanging van je oude meter door een digitale meter zelf aanvragen. Je betaalt daarvoor 88 euro maar als je de digitale meter aanvraagt voor eind 2023 krijg je een bonus van 100 euro boven op de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen.

 

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje

Wil je de eenmalige retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen krijgen dan moet jouw zonnepaneleninstallatie aan voorwaarden voldoen, zoals:

  • een maximaal omvormervermogen van 10 kVA per EAN-nummer;
  • in dienst genomen zijn in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 (zie datum in het AREI-keuringsverslag);
  • aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder. Normaal gezien is de verplichte aanmelding al kort na de installatie gebeurd, zo niet is er haast bij. Je moet de installatie uiterlijk op 1 oktober 2021 aanmelden bij Fluvius.

 

Ga voor de hoogste premie

Het premiebedrag van de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen wordt berekend op het vermogen van de installatie.

Het vermogen van de omvormer is bij Fluvius gekend. Maar wellicht heb je nog de installatiefactuur of het AREI-keuringsattest van jouw zonnepaneleninstallatie? Dan kan je het premiebedrag ook laten berekenen op het piekvermogen van de installatie. Het premiebedrag is dan doorgaans iets hoger. Je moet de factuur of het keuringsattest dan wel als bewijsstuk opladen in de aanvraagmodule van Fluvius.

 

De premie is voor de eigenaar van de zonnepanelen

Meestal is de eigenaar van het gebouw ook de eigenaar van de zonnepanelen.

Ben je huurder? Het is de investeerder in de zonnepanelen die recht heeft op de premie. In de meeste gevallen is dat niet de huurder.

Wat bij een recente eigendomsoverdracht van de woning? Het arrest van het Grondwettelijk Hof is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2021. Sinds die dag draait de digitale meter niet meer virtueel terug. Die datum is daarom ook van belang voor het antwoord op de vraag wie recht heeft op de premie.

De digitale meter is geplaatst voor 1 maart 2021

Als de akte verleden is voor 1 maart, heeft de nieuwe eigenaar van de woning recht op de premie. Als de akte verleden is op 1 maart of later, dan is de premie voor de oorspronkelijke eigenaar.

De digitale meter is geplaatst vanaf 1 maart 2021

Als de akte verleden is voordat de digitale meter is geplaatst, heeft de nieuwe eigenaar van de woning recht op de premie. Als de akte verleden is nadat de digitale meter is geplaatst, dan is de premie voor de oorspronkelijke eigenaar.

Voor alle bijzondere situaties (verkoop, verhuur, leasing van zonnepanelen, …) lees je best vooraf in de 'Veelgestelde vragen' op de website van het VEKA of je wel degelijk de eigenaar bent en recht hebt op de premie.

Je vindt op de website van het VEKA ook een antwoord op allerlei andere vaak gestelde vragen.

 

Straks ook een retroactieve warmtepomppremie

Heb je geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp?

Voor ongeveer 31 000 eigenaars van een warmtepomp voor gebouwverwarming in combinatie met zonnepanelen, die hun installatie voor 31 december 2020 in dienst namen en aan de voorwaarden voldoen, komt er een bijkomende eenmalige retroactieve investeringspremie voor warmtepompen.

Deze premie bedraagt altijd 1 163 euro en komt boven op de retroactieve premie voor de zonnepanelen.

Gepubliceerd op dinsdag 31 augustus 2021
zonnepanelen op dak

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina