naar top

Elia start afbraak hoogspanningslijn over Sijsele

Elia start vanaf 6 september met de afbraak van de zuidelijke hoogspanningslijn tussen Brugge-Waggelwater en Eeklo-Pokmuur. Deze afbraakwerken gebeuren in het kader van het Stevin-project.

In april 2015 zijn de werken van het project Stevin gestart. Het project bestaat uit 10 deelprojecten. Met de afbraak van de zuidelijke hoogspanningslijn tussen Brugge en Eeklo start Elia met het laatste deelproject. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, voert Elia deze afbraakwerken uit in fasen.

Versterking van het elektriciteitsnet naar het binnenland

De afbraak van de hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations Brugge-Waggelwater en Eeklo-Pokmoer is de laatste fase van het project Stevin. Met deze werken versterkte Elia de afgelopen jaren het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge. Dit is nodig om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te transporteren.

Afbraak in verschillende fasen

De werken starten begin september 2021 en duren tot eind mei 2022. De werken verlopen in verschillende fasen. Elia zal per fase de elektriciteitsdraden en hoogspanningsmasten verwijderen. Elia zal eerst de elektriciteitsdraden verwijderen en start hierbij aan de hoogspanningsstations in Brugge en Eeklo. De elektriciteitsdraden worden van de masten gehaald met trek- en rolmachines. Om de veiligheid te garanderen plaatst Elia houten portieken of kranen. Zo blijven de elektriciteitsdraden steeds op een veilige hoogte van woningen, bedrijven en wegen. Na het verwijderen van de elektriciteitsdraden zal Elia de hoogspanningsmasten afbreken. Elia demonteert de masten met een hoge kraan. Nadien worden de mastfunderingen waar mogelijk verwijderd.

Meer info

Kijk op www.stevin.be voor meer info.

Gepubliceerd op donderdag 02 september 2021