naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Broekweg 3

Ria Musschoot heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het hernieuwen en wijzigen van de milieuvergunning.

De aanvraag omvat de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14 september 2021 tot en met 13 oktober 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 13 september 2021