naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sareptastraat

Aardbeien Depestel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor regularisatie stellingen en mini-airs.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 oktober 2021 tot en met 2 november 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op vrijdag 01 oktober 2021