naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Waterpolder 8

Christoph Timmerman & Julie Depuydt hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de functiewijziging van een bedrijfswoning met bijgebouwen naar privaat gebruik.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 6 oktober 2021 tot en met 4 november 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 05 oktober 2021