naar top

Uitvoeringsplan MER huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028). OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28/09/2021.

Het plan ligt - op afspraak ter inzage in ons administratief centrum -  van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021.  

De volledig verklaarde kennisgeving in die periode kunt u raadplegen via volgende kanalen:

Opmerkingen van het publiek op deze kennisgeving

De bevolking kan tot en met 16 november 2021 opmerkingen bezorgen:

Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0269
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
    (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel)
  • Via afgifte van de opmerkingen in Stad Damme (Vissersstraat 2A Moerkerke)

Beslissing over de inhoud

Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina