naar top

Bereid je voor op de afschaffing van het uitsluitend nachttarief

Het voordelige ‘uitsluitend nachttarief’ voor de elektrische verwarming en/of elektrische boilers dooft geleidelijk uit en verdwijnt. Maak nu gebruik van de extra hoge premies en een gratis energielening om je woning tijdig aan te passen. Zo vermijd je hoge stroomkosten in de toekomst!

Het ‘uitsluitend nachttarief’ werd 40 jaar geleden ingevoerd om gezinnen aan te zetten om het nachtelijke productieoverschot van de kerncentrales weg te werken door hun accumulatieverwarming en boiler ‘s nachts op te warmen. Voor dit stroomverbruik via een aparte meter (de ‘exclusief nachtmeter’) kregen deze gezinnen een aanzienlijke korting op hun distributienettarief. De elektriciteit via die exclusieve nachtmeter is dus aanzienlijk goedkoper. Dat voordeel wordt echter vanaf 2021 geleidelijk afgebouwd en verdwijnt helemaal tegen 2028.

Wat dit betekent voor je factuur in 2021 kan je hier vinden op de website van de VREG.

 
Het uitsluitend nachttarief is niet hetzelfde als het dag/nachttarief

Verwar het uitsluitend nachttarief niet met het tweevoudig uurtarief (ook wel dag/nachttarief genoemd). Als je een tweevoudig uurtarief hebt dan is alle elektriciteit goedkoper die je ’s nachts en in het weekend verbruikt. Het uitsluitend nachttarief kan daarentegen alleen gebruikt worden voor het verbruik van accumulatieverwarming en/of een elektrische boiler.

 

Verwarm minder en anders

Heeft jouw woning elektrische accumulatoren die ’s nachts opladen om daarna overdag hun energie af te geven voor verwarming of om warm water te produceren? Als je gewoon afwacht, dan zal je elk jaar een hogere stroomfactuur krijgen. Je past dus maar beter je woning aan zodat je minder stroom verbruikt. Gelukkig kan je nu verhoogde premies krijgen om je woning en sanitair water anders te verwarmen en tegelijk extra te isoleren en zo de verhoogde kosten als gevolg van de gefaseerde uitdoving van het uitsluitend nachttarief te vermijden.  

Verhoogde energiepremies voor betere isolatie

De intussen al wat oudere woningen die elektrisch verwarmd worden, zijn doorgaans – naar de normen van toen – behoorlijk geïsoleerd. Maar ze hebben meestal nog gewoon dubbel glas en geen hoogrendementsglas dat wel twee tot drie keer beter isoleert.

Elke Vlaming kan premies krijgen voor de isolatie van daken, vloeren en muren en voor de plaatsing van hoogrendementsglas als de woning aangesloten is op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006. Die premies verhogen met 50 procent als je een exclusief nachtmeter hebt. Voor het plaatsen van hoogrendementsglas bijvoorbeeld betekent dit een premie van 24 euro/m².

Verhoogde energiepremie voor een ander verwarmingssysteem

In een goed geïsoleerde woning kan je kiezen voor verwarming met een warmtepomp. Zo ben je helemaal voorbereid op een fossielvrije toekomst.

Elke Vlaming kan een premie krijgen voor de plaatsing van een warmtepomp als de woning aangesloten is op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014. Die premie verhoogt met 20 procent als je een exclusief nachtmeter hebt.

De premie verdubbelt voor het plaatsen van een warmtepomp voor de vervanging van een elektrische weerstandsverwarming met uitsluitend nachtmeter of in een gebied zonder aardgas. Voorwaarde is dat de woning aangesloten is op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006. Voor een geothermische warmtepomp ter vervanging van een elektrische weerstandsverwarming bijvoorbeeld, levert de verdubbeling een premie op tot maximaal 8 000 euro (9 600 euro voor beschermde afnemers). Een geothermische warmtepomp haalt de warmte uit de bodem. Je kan er heel zuinig meer verwarmen maar de investering is relatief hoog. Voor een goedkopere lucht/waterwarmtepomp levert de verdubbeling een premie op tot maximaal 3 000 euro (3 600 euro voor beschermde afnemers). Hij haalt zijn warmte uit de lucht en is daardoor alleen zuinig als de buitentemperatuur niet al te laag is.

Verhoogde energiepremie voor een ander systeem om water te verwarmen

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan het sanitair water. Dat is energiezuiniger dan een elektrische boiler.

Elke Vlaming kan een premie krijgen voor de plaatsing van een warmtepompboiler als de woning aangesloten is op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014.

De premie voor een warmtepompboiler verhoogt met 20 procent (van 300 tot 360 euro) als je een exclusief nachtmeter hebt.

Meer informatie over de steunmaatregelen voor personen en gezinnen met uitsluitend nachttarief vind je op  www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitsluitend-nachttarief.

 

Stuur je verbruik

Elke Vlaming kan in 2021 en 2022 een sturingspremie aanvragen, zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen. De premie is dus niet beperkt tot gebouwen met een exclusief nachtmeter.

De installatie van sturingsapparatuur zorgt ervoor dat de accumulatieverwarming, elektrische boiler of warmtepomp opwarmen wanneer je zonnepanelen veel produceren en/of wanneer netstroom goedkoop is. De volgende vraag is dus: wanneer is netstroom goedkoop?

Als je een tweevoudig uurtarief hebt (ook wel dag/nachttarief genoemd) is de elektriciteit die je verbruikt tussen 22 uur en 7 uur én in het weekend goedkoper. In sommige gemeenten gelden andere uren. Vanaf 1 juli 2022 verdwijnt echter het huidige onderscheid tussen de duurdere netkosten voor het dagtarief en de lagere netkosten voor het nachttarief. Energieleveranciers kunnen wel, zoals nu, contracten blijven aanbieden met verschillende energieprijzen voor dag- en nachtverbruik maar het verschil tussen dag- en nachttarief zal dus kleiner worden.

Het tweevoudig uurtarief wordt dus minder voordelig. Wat kan je dan doen? Zodra je een digitale meter hebt dan kan een dynamisch elektriciteitscontract een alternatief bieden als je je verbruik (al dan niet via sturing) afstemt op de goedkoopste prijs. In zo’n dynamisch elektriciteitscontract wordt de prijs voor de energie doorgaans per uur bepaald op basis van de prijzen op de energiebeurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag daarna. Dit betekent dat je als klant je verbruik tijdens een bepaald uur betaalt tegen de prijs van dat uur. Omdat deze uurprijzen een dag op voorhand gekend zijn, kan je jouw verbruik hierop afstemmen en zo de energiefactuur verlagen.

Als je zonnepanelen en een digitale meter hebt dan kan sturingsapparatuur helpen om je zelfverbruik te verhogen. Je kan dan bijvoorbeeld een elektrische boiler opwarmen wanneer je zonnepanelen veel produceren. Je vlakt er ook stroompieken mee af. Dit wordt belangrijker vanaf 1 juli 2022, dan wordt namelijk het capaciteitstarief ingevoerd.

 

Leen gratis

Elk gezin met uitsluitend nachttarief kan voortaan ook tot 15 000 euro renteloos lenen via het Energiehuis-wvi om de woning energiezuiniger te maken. Het Energiehuis staat je graag bij met energieadvies en ondersteuning bij de aanvraag van de energiepremies.

Gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021
hoogspanningslijnen

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina