naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Brieversweg

Fluvius System Operator heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor nieuw te plaatsen cabine na sloop bestaande cabine, inbuizen gracht.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 11 november 2021 tot en met 10 december 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op woensdag 10 november 2021