naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Molenstraat 73 - 75

Westhoekvillas heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van 2 woningen.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 november 2021 tot en met 16 december 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 16 november 2021