naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Westkapellesteenweg 18 - 18A

Floreal heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de hernieuwing van de milieuvergunning, regularisatie van bedrijfsgebouw & garages.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 29 december 2021 tot en met 27 januari 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 28 december 2021