naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Zwinstraat 89

S & F Project heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning-bijgebouw tot vrij beroepruimte en herbouwen van een bijgebouw.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 31 december 2021 tot en met 29 januari 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 30 december 2021