naar top

Stad Damme verhoogt bijdrage aan MUG-heli

Het stadsbestuur van Damme is zich bewust van de meerwaarde van de MUG-heli van het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw voor het welzijn van haar inwoners. Stad Damme gaat daarom in op de vraag om de jaarlijkse steun aan het instituut te verhogen tot 50 eurocent per inwoner per jaar.

Het Damse grondgebied is uitgestrekt en veel inwoners wonen afgelegen. Bij levensbedreigende situaties is het belangrijk om zo snel als mogelijk een spoedarts ter plaatse te krijgen om de eerste zorgen toe te dienen en de patiënt eventueel snel naar een ziekenhuis te brengen. Een helikopter is daarvoor een zeer geschikt middel. Het college van burgemeester en schepenen van Damme oordeelt dat deze hulpverlening moet blijven bestaan ondanks de toenemende kosten.

Stad Damme zal vanaf 2022 per inwoner jaarlijks een halve euro bijdragen aan de werkingsmiddelen voor het ter beschikking hebben van de MUG-heli in de regio. Voor 2022 zal de toelage 5.905 euro bedragen. Het bestuur roept haar inwoners op om zich te scholen in de reanimatie- en EHBO-technieken zodat de kostbare tijd voor de aankomst van gespecialiseerde hulp niet verloren gaat.

Meer informatie over het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening staat op www.imdh.eu.

Gepubliceerd op woensdag 29 december 2021