naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Vissersstraat

Fluvius System Operator heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van een metalen cabine en het plaatsen van een niet betreedbare elektriciteitscabine nr. 11087 en de exploitatie van een transformator.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 januari 2022 tot en met 15 februari 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022