naar top

De Vlaamse energie- en woonpremies samengevoegd tot Mijn VerbouwPremie

Er is nu één centraal punt om je bouwpremies aan te vragen: Mijn VerbouwPremie. Dat is de combinatie van de vroegere Vlaamse energie- en woonpremies. Je kan de nieuwe premie aanvragen sinds 1 oktober 2022.

Investeren in de woning is de beste remedie tegen energieprijzen die de pan uit rijzen. Bouwmaterialen zijn echter duurder geworden. Premies zijn dus meer dan ooit nodig als steun voor Vlamingen met renovatieplannen.

Sinds 1 oktober 2022 kan je bij één uniek digitaal loket terecht om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen.

Goed om te weten: Ook voor niet-woongebouwen zijn er Mijn VerbouwPremies.

 

Premies samengevoegd tot Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie vervangt:

  • De inkomensgebonden Vlaamse renovatiepremie voor vier groepen van renovatiewerken (structurele elementen, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties), in woningen ouder dan 30 jaar.
  • De premies van Fluvius voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler. Deze premies hangen niet af van het inkomen.

De EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen en de premie voor thuisbatterijen worden niet opgenomen in 'Mijn VerbouwPremie' en kan je afzonderlijk blijven aanvragen via Fluvius. 

 

Vanaf wanneer Mijn VerbouwPremie?

Tot en met 30 juni 2022 kon je de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius nog aanvragen via de oude aanvraagprocedure. Op 1 juli 2022 gingen beide aanvraagloketten dicht en kon je tot en met 30 september 2022 geen premies aanvragen.

Het digitale loket van Mijn VerbouwPremie opende op 1 oktober 2022. Je kan de nieuwe premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be. Daar vind je veel informatie.

 

Voor wie is Mijn VerbouwPremie?

Mijn VerbouwPremie werkt met drie doelgroepen waarvan twee inkomensafhankelijke:

  • De eigenaar-bewoner met een laag inkomen.
  • De eigenaar-bewoner met een middeninkomen.

Bij de derde doelgroep is er geen inkomensvoorwaarde en hoeft de aanvrager geen eigenaar en geen bewoner te zijn.

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

Belangrijk is dat woonkwaliteit en energie-efficiëntie gecombineerd worden. Een premie om een woning te renoveren zonder isolatie zal dus niet meer mogelijk zijn.

Mijn VerbouwPremie is voor iedereen met een pand dat op de dag van de premieaanvraag minstens 15 jaar oud is, behalve voor de investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig en volgens de eisen zijn ingediend.

 

Wat is een laag en wat is een middeninkomen?

Je hoort in 2022 bij de laagste-inkomensgroep als:

  • je alleenstaand bent met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 36 278 euro;
  • je alleenstaand bent met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 50 787 euro.

Per extra persoon ten laste mag je beide bedragen die hierboven staan met 3 700 euro verhogen.

Je behoort in 2022 tot de middelste-inkomensgroep als:

  • je alleenstaand bent met een jaarlijks inkomen groter dan 36 278 euro en kleiner of gelijk aan 50 787 euro;
  • je alleenstaand bent met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen groter dan 50 787 euro en kleiner dan of gelijk aan 65 960 euro.

Per extra persoon ten laste mag je beide bedragen die hierboven staan met 3 700 euro verhogen.

Het gaat over het (gezamenlijk) belastbaar inkomen volgens het laatste beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting. Voor het aantal gezinsleden telt de dag dat je de premie aanvraagt.

Jaarlijks worden de inkomensgrenzen van Mijn VerbouwPremie aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De eigenaar-bewoner met laag inkomen krijgt 50 procent van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een maximum per categorie van werk. Met een middeninkomen krijg je 35 procent. Voor hernieuwbare energie zijn er vaste premiebedragen. Voor aanvragen vanaf 2024 verlaagt de premie tot 35 procent voor de lage inkomens en tot 25 procent voor de lage inkomens.

Let wel: de laagste inkomens krijgen de hoogste Mijn VerbouwPremies maar er zijn geen verhoogde premies meer voor beschermde afnemers (dat zijn mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas).

De eigenaar-bewoner met hoog inkomen krijgt een vast bedrag per vierkante meter isolatie/glas of per installatie hernieuwbare energie. Dat is ook het geval als je geen bewoner bent of geen eigenaar.

Als je de woning of het appartement verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor kom je wel altijd in aanmerking voor de hoogste premie voor alle categorieën van werken. Dan heeft je inkomen geen belang.

 

De voordeligste premie kiezen?

Voor Mijn VerbouwPremie mogen de facturen meestal 2 jaar oud zijn. Als je de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022 mogen de facturen zelfs 27 maanden oud zijn.

Het gevolg was dat je voor recente of binnenkort geplande energie- of renovatiewerken nog tot en met 30 juni 2022 kon kiezen voor ofwel de oude premies ofwel voor de nieuwe Mijn VerbouwPremie. 

De premiepercentages in de vroegere renovatiepremie bedroegen 30 procent voor de lage inkomens en 20 procent voor de middeninkomens. In de nieuwe Mijn Verbouwpremie wordt dat tijdelijk  50 en 35 procent. Ook het maximumbedrag per categorie van werken ligt iets hoger in Mijn VerbouwPremie. Het kon dus voordelig zijn om te wachten tot 1 oktober 2022 om de premieaanvraag in te dienen. Maar je moest wel al rekening houden met alle voorwaarden waaraan je moet voldoen voor de Mijn Verbouwpremie.

Soms is er een duidelijk verschil. Voor panden tussen 15 en 30 jaar oud bijvoorbeeld kan Mijn Verbouwpremie voordeliger zijn voor de groep van de lage en middeninkomens want voor de vroegere renovatiepremie moet het pand 30 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. We geven een voorbeeld om dat te verduidelijken.

Je vervangt binnenkort 30 vierkante meter ramen en deuren in jouw eigen woning van 20 jaar oud en plaatst ventilatieroosters in de droge ruimtes. Kostprijs 15 000 euro zonder btw. Je had tot 30 juni 2022 een premie kunnen vragen via Fluvius. Je krijgt dan 16 euro per vierkante meter. Dat levert 480 euro op. Voor een beschermde afnemer bedraagt de premie 56 euro per vierkante meter. In ons voorbeeld dus 1 680 euro premie. Als je eigenaar-bewoner met een laag inkomen bent, dan kan je vanaf 1 oktober 2022 de nieuwe Mijn Verbouwpremie aanvragen. Dan krijg je 5 500 euro (50 procent op een investeringsbedrag van maximaal 11 000 euro zonder btw). Ook een eigenaar-bewoner met een middeninkomen is beter af met de Mijn Verbouwpremie want hij krijgt 3 850 euro.

Voor eigenaars-bewoners met een hoog inkomen (de derde categorie) lijkt de nieuwe Mijn Verbouwpremie niet voordeliger dan de vroegere premies bij Fluvius. In een zeldzaam geval is het mogelijk dat je geen recht hebt op een premie van Fluvius maar wel op de nieuwe Mijn Verbouwpremie. Je hebt namelijk geen recht op een isolatiepremie van Fluvius als je woning na 1 januari 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet (tenzij de stedenbouwkundige vergunning al voor die datum was aangevraagd). Voor de Mijn Verbouwpremie volstaat het dat de woning op de dag dat je de premie aanvraagt 15 jaar aangesloten is op het elektriciteitsnet.

 

Zoek jouw Mijn VerbouwPremie 

Op een gebruiksvriendelijke simulator kan je zien welke premies je kan aanvragen en op welk premiebedrag je recht hebt op basis van je inkomen. Neem er je laatste beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting alvast bij. Gezinsuitbreiding of -inkrimping op komst? Simuleer dan even of het aantal gezinsleden een verschil maakt en houd daar rekening mee. Wat telt is het aantal gezinsleden op de dag dat je de premie aanvraagt.

De simulator rekent sinds half november 2023 met de inkomensgrenzen 2023. Het is niet langer mogelijk om een simulatie te maken met de inkomensgrenzen die van toepassing zijn voor premieaanvragen tot eind 2022. 

Naar de simulator

(dit artikel is aangepast op 16 november 2022)

.

Gepubliceerd op zaterdag 19 februari 2022

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina