naar top

Planning riolerings- en wegenwerken Oostkerke

De dorpskern van Oostkerke krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe bestrating. De werken duren tot het najaar 2023. Het doorgaand verkeer zal ernstige hinder ondervinden. De horeca en bedrijven blijven toegankelijk.

De uitvoering van de werken is in fasen opgedeeld:

Fase 1A

Fase 1A startte op 14 maart 2022 en omvatte de Sint-Guthagostraat en de Processieweg. De kruispunten met de Hoekestraat en de Sint-Kwintensstraat niet inbegrepen.
Deze fase werd half november 2022 afgerond. 

Fase 1B

Fase 1B omvat de Sint-Kwintensstraat. Deze fase startte op 5 september 2022 en zal minstens duren tot februari 2023. 

Fase 2A

Fase 2 omvat de Monnikeredestraat tussen de Damse Vaart-Noord en de Krinkeldijk (kruispunt niet inbegrepen). Zij start begin december en zal vermoedelijk duren tot februari 2023. 

Fase 2B

Fase 2 omvat de Monnikeredestraat tussen de Krinkeldijk (kruispunt inbegrepen) en de Sint-Kwintensstraat. Zij start na fase 2A.

Fase 3

Fase 3 start na fase 2 en omvat de Hoekestraat. De uitvoering is voorlopige gepland in de periode half juni tot eind september 2023.

Fase 4

Fase 4 start na fase 3 en omvat de Zuidbroekstraat. De uitvoering is voorlopig gepland in september-oktober 2023.

Fase H

Fase H omvat het resterende deel van de Heitegemstraat. Deze straat bevindt zich even buiten de dorpskern. De uitvoering startte in augustus 2022.

De voortgang kan vertragen door weer – en andere omstandigheden.

Archeologisch onderzoek

Oostkerke is een historisch dorp met een rijke geschiedenis. De herinneringen aan het verleden mogen niet verloren gaan. Daarom worden de werken door een archeoloog opgevolgd. Als er aanwijzingen zijn van historisch belangrijke informatie in de ondergrond, krijgt het archeologisch onderzoek voorrang op de voortgang van de rioleringswerken. 

Omleiding voor doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer wordt van fase 1B tot en met fase 2 omgeleid via de:

  • Koolkerkesteenweg,
  • Oostkerkestraat,
  • Dudzelestraat,
  • A11/N49 Natiënlaan,
  • Damse Vaart-Oost of Vredestraat.

De Lijn

Tijdens de werken zullen de bussen van De Lijn keren in de Stropuitstraat en het centrum niet bedienen. Meer info aan de bushaltes en op www.delijn.be.

Meer info

www.damme.be/werkenoostkerke

Platteland Plus

De vernieuwing van Oostkerke-centrum wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie West-Vlaanderen.

Gepubliceerd op dinsdag 22 november 2022