naar top

Planning riolerings- en wegenwerken Oostkerke

De dorpskern van Oostkerke krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe bestrating. De werken duren tot het najaar 2023. Het doorgaand verkeer zal ernstige hinder ondervinden. De horeca en bedrijven blijven toegankelijk.

De uitvoering van de werken is in fasen opgedeeld:

Fase 1A

Fase 1A startte op 14 maart 2022 en omvat de Sint-Guthagostraat en de Processieweg. De kruispunten met de Hoekestraat en de Sint-Kwintensstraat niet inbegrepen. Deze fase zal tot de zomer duren. Het dorpscentrum blijft bereikbaar via de Eienbroekstraat en de Monnikeredestraat. Het lokaal verkeer zal beperkt hinder ondervinden.

Momenteel vindt het archeologisch onderzoek plaats. Dit zal op de huidige plaats nog tot minstens 3 juni 2022 duren. Volgens de huidige prognose zal vanaf 7 juni de Processieweg tussen de Sint-Guthagostraat en het Oud Gemeentehuis worden opgebroken.  

Fase 1B

Fase 1B start na fase 1A en omvat de Sint-Kwintensstraat en het kruispunt Processieweg/Sint-Kwintensstraat/Monnikeredestraat. Deze fase zal vermoedelijk begin september starten en tot eind dit jaar duren. De doorgang in het centrum zal gestremd zijn. Doorgaand verkeer moet omrijden via de N49. Fietsers zullen wel door kunnen van de Processieweg naar de Monnikeredestraat en omgekeerd.

Fase 2

Fase 2 start na fase 1 en omvat de Monnikeredestraat. Deze fase wordt in de winter 2022-2023 uitgevoerd.

De dorpskern zal in deze fase enkel bereikbaar zijn via de Eienbroekstraat en de Hoekestraat.  

Fase 3

Fase 3 start na fase 2 (vermoedelijk lente 2023) en omvat de Hoekestraat. 

Fase 4

Fase 4 start na fase 3 (vermoedelijk zomer 2023) en omvat de Zuidbroekstraat.

Fase H

Fase H omvat het resterende deel van de Heitegemstraat. Deze straat bevindt zich even buiten de dorpskern. De uitvoering is voorzien in de periode augustus-oktober 2022.

De voortgang kan vertragen door weer – en andere omstandigheden.

Archeologisch onderzoek

Oostkerke is een historisch dorp met een rijke geschiedenis. De herinneringen aan het verleden mogen niet verloren gaan. Daarom worden de werken door een archeoloog opgevolgd. Als er aanwijzingen zijn van historisch belangrijke informatie in de ondergrond, krijgt het archeologisch onderzoek voorrang op de voortgang van de rioleringswerken. De duurtijd van het eventueel uit te voeren archeologisch onderzoek is moeilijk in te schatten.  

Omleiding voor doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer wordt van fase 1B tot en met fase 2 omgeleid via de:

  • Koolkerkesteenweg,
  • Oostkerkestraat,
  • Dudzelestraat,
  • A11/N49 Natiënlaan,
  • Damse Vaart-Oost of Vredestraat.

De Lijn

Tijdens de werken zullen de bussen van De Lijn keren in de Stropuitstraat en het centrum niet bedienen. Meer info aan de bushaltes en op www.delijn.be.

Meer info

www.damme.be/werkenoostkerke

Presentatie van de bewonersvergadering in februari 2022:

Gepubliceerd op maandag 25 april 2022
Fasering werken Oostkerke

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina