naar top

Planning werken Den Hoorn

De werken in de Hoornstraat startten op 19 april 2022. De riolerings- en wegenwerken zullen tot december duren. In het voorjaar 2023 wordt het dorpsplein vernieuwd. De werken aan de straat worden in 2 fasen uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2022 zal het kruispunt Hoornstraat/Haringgat onderbroken zijn.

Fasering

De werken tussen de Lambrecht Bovijnstraat en het Sint-Lievenspad verlopen in 3 fasen. De voorgang kan vertragen door onder meer de weersomstandigheden.

Fase 1

Fase 1 (blauw op de kaart) startte op 19 april 2022 en omvat de aanleg van een gescheiden riolering voor afval- en regenwater tussen huisnummer 111 tot voor het kruispunt met het Haringgat. Na aanleg van de riolering wordt de bestrating vernieuwd. De aannemer wacht zo lang als mogelijk met het uitbreken van de voetpaden.

Vanaf 19 april 2022 wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Het kruispunt met het Haringgat blijft open voor lokaal verkeer.

Half juli zou deze fase afgerond zijn.

Fase 2

Fase 2 (groen op de kaart) start op 1 juli 2022. Tijdens deze fase wordt een gescheiden riolering voor afval- en regenwater aangelegd vanaf het kruispunt met het Haringgat (kruispunt inbegrepen) tot voorbij het Sint-Lievenspad. Ook de bestrating wordt vernieuwd.
De aannemer wacht zo lang als mogelijk met het uitbreken van de voetpaden. De rijvak aan de zijde met de pare huisnummers tussen Haringgat en huisnummer 98 wordt vanaf 1 juli opgebroken. De bewoners kunnen hun garage of oprit van 1 juli niet meer gebruiken. 

Het kruispunt met het Haringgat en de Tramweg zal onderbroken zijn. Lokaal verkeer moet omrijden via de N49.

Het kruispunt Hoornstraat/Sint-Lievenspad is onderbroken vanaf 8 augustus 2022. 

Eind december 2022 zou deze fase afgerond zijn.

Fase 3

Fase 3 (geel op de kaart) omvat het kerkplein en het stuk Hoornstraat tussen de nummers 76 en 88. Dat is het stuk achter de kerk. Deze fase zal in het najaar 2022 worden uitgevoerd. Het verkeer zal hier geen hinder van ondervinden. De Hoornstraat zal open zijn voor doorgaand verkeer.  

Omleiding voor doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer wordt tijdens fase 1 en 2 omgeleid via de

  • N49,
  • Vredestraat,
  • Molentje,
  • Leopoldsvaart-Oost
  • Hoornstraat.

Lokale verkeersmaatregelen

In Waterpolder zal tijdens fase 1 en 2 tussen de Hoornstraat en de Maleise Weg eenrichtingsverkeer worden toegepast met toegelaten richting van de Hoornstraat naar de Malaise Weg. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 50 km/u.

In de Maleise Weg zal tijdens fase 1 en 2 eenrichtingsverkeer worden toegepast met toegelaten richting van Waterpolder naar de Hoornstraat. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 50 km/u.

In Waterpolder tussen de Maleise Weg en de N49 zal in fase 1 en 2 een snelheidsbeperking gelden van 30 km/u.

De Sint-Ritastraat en Tramweg zullen in fase 2 enkel ontsloten zijn via de N49.

Het Sint-Lievenspad is vanaf 8 augustus 2022 ontoegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en bezoekers moeten hun voertuigen buiten de werfzone parkeren. 

De Lijn

Tijdens de werken zullen de bussen van De Lijn een omweg volgen via Waterpolder. Er wordt een tijdelijke halte voorzien in Waterpolder. Meer info aan de bushaltes en op www.delijn.be.

Informatie

Alle informatie over de werken in Den Hoorn staat op www.damme.be/werkendenhoorn

Gepubliceerd op donderdag 03 maart 2022
Fasering werken Den Hoorn

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina