naar top

Verplichte registratie kameelachtigen

Als houder van lama’s, alpaca’s, kamelen en dromedarissen bent u wettelijk verplicht om uw dieren te registreren in Sanitel, de databank van het FAVV. Daarnaast zijn er ook nog wettelijke verplichtingen. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) helpt u hierbij.

Registratie

Wanneer u minstens één kameelachtige houdt, moet u zich registreren in Sanitel en een register bijhouden van de aanwezige dieren. Dat kan via de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Na de registratie krijgt u een beslagnummer en logingegevens. Zo kunt u uw gegevens raadplegen via het Veeportaal. Deze verplichting maakt deel uit van de Europese dierengezondheidswet die op 21 april 2021 in voege trad.

Administratieve verplichtingen

Bij geboorte of sterfte, aankomst of vertrek van een van uw dieren moet u telkens uw register binnen de 7 dagen aanvullen. Voor elke aankomst of vertrek moet bovendien een verplaatsingsdocument in drievoud opgemaakt worden. Dit document moet zowel op de laad- als op de losplaats bijgehouden worden. De vervoerder bezorgt zijn exemplaar binnen de 7 dagen aan DGZ zodat het in de Sanitel databank kan geregistreerd worden.

Bovendien moet u jaarlijks via de 15-decembertelling aan DGZ doorgeven hoeveel kameelachtigen bij u aanwezig zijn.

En uiteraard is het belangrijk om aan DGZ door te geven wanneer u stopt met het houden van kameelachtigen.

Identificatie

Kameelachtigen die bij u geboren worden moeten uiterlijk op de leeftijd van 9 maanden geïdentificeerd worden met een injecteerbare chip. Hiervoor neemt u contact op met een dierenarts. De wetgeving voorziet ook de mogelijkheid om te identificeren aan de hand van 2 oormerken, één in ieder oor. U kunt deze bestellen bij DGZ.

Kostprijs

Houders van kameelachtigen en kleine herkauwers betalen een jaarlijkse retributie van 13 euro aan DGZ. De kosten voor het gebruik van de registratiedatabank en het Veeportaal zitten in deze bijdrage vervat.

Meer informatie

U vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen U kunt er ook doorklikken naar het registratieformulier en de invulinstructies.

Gepubliceerd op dinsdag 08 maart 2022
kameelachtigen

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 53
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina