naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weidepenningstraat 34

Jorge Spiessens en Emmy Lagast hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning + het optrekken van een nieuw bijgebouw (tuinhuis).

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 mei 2022 tot en met 2 juni 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 03 mei 2022