naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Middelburgsesteenweg 55

Frietex heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het exploiteren van een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 mei 2022 tot en met 10 juni 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op woensdag 11 mei 2022