naar top

Dienstverlening blijft op afspraak

Sinds twee jaar zet het stadsbestuur extra in op e-dienstverlening en loketwerking op afspraak. Wie nog langs moet komen bij de loketten van burgerzaken (bevolking & burgerlijke stand), omgeving of het Sociaal Huis, doet dat op afspraak. Als u geen computergebruiker bent, helpen we u per telefoon.

Voordelen

Deze manier van dienstverlening heeft voordelen.

  • U kunt meer van thuis via het e-loket en als u moet langskomen, kan dat op maat. 
  • Onze medewerkers weten met deze werkwijze wie zich zal aanmelden en waarom. Zij kunnen uw bezoek daardoor beter voorbereiden. Komt u voor de dienst omgeving, dan kunt u erop rekenen dat uw dossierbehandelaar aanwezig zal zijn. 
  • De nieuwe werkwijze is een actie uit het meerjarenplan 2020-2025. De voorbereidingen waren al opgestart voor de corona-uitbraak. 

E-loket

Het e-loket bevat een systeem voor het automatisch afleveren van attesten en uittreksels van de loketten bevolking en burgerlijke stand. De gevraagde documenten worden in de meeste gevallen onmiddellijk elektronisch ondertekend afgeleverd in uw mailbox. Afgedrukte documenten blijven rechtsgeldig. Aanmelden kan met uw eID-kaart of de Itsme-app. 

Afspraken

Zowel de loketten omgeving (bouw-, milieu- en omgevingsdossiers) als de loketten burgerzaken (bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingen) en de sociale dienst blijven werken op afspraak.

Online afspraak burgerzaken & omgeving maken

De afspraken gaan door in de voormiddag van 9 tot 12 uur en voor de dienst burgerzaken ook op donderdagavond van 16 tot 20 uur. Doorgaans kan binnen de 3 werkdagen een afspraak worden gereserveerd. Voor de donderdagavond is dat binnen de 2 weken. 

Afspraken voor de sociale dienst worden telefonisch gemaakt op 050 67 28 40.

Telefonische bijstand

Bent u niet vertrouwd met computer of smartphone, dan helpen we u telefonisch verder. Net zoals vroeger kunt u voor elk document of product blijven langskomen maar dan voortaan enkel op afspraak. De medewerker aan de telefoon zal de afspraak voor u vastleggen.
Bel naar 050 28 87 30.

Gepubliceerd op woensdag 04 mei 2022