naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Doornstraat 23

Emiel Claeys heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor regularisatie betonverharding en bezinkingsbekkens, actualisatie en hernieuwing millieuvergunning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 3 juni 2022 tot en met 2 juli 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 02 juni 2022