naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Burgemeester Capellelaan 9

Nicky Reybrouck en Anaïs Rosson hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 3 juni 2022 tot en met 2 juli 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 02 juni 2022