naar top

Nog dit jaar zonnepanelen? Dringend beslissen!

2022 kan wel eens het beste jaar zijn om zonnepanelen te leggen. Maar dan moet je er wel snel bij zijn.

Een digitale elektriciteitsmeter is verplicht als je sinds 2021 nieuwe zonnepanelen plaatst. Daardoor kan je de zonnestroom die je niet direct zelf verbruikt, en dus in het elektriciteitsnet injecteert, voortaan aan een energieleverancier verkopen. Maar de terugleververgoeding die je krijgt is wel lager dan wat je betaalt aan de leverancier voor netstroom op de momenten dat je zonnepanelen minder produceren dan je verbruikt.

De Vlaamse overheid wilde met een nieuwe Vlaamse investeringspremie een behoorlijk rendement verzekeren als je vanaf 2021 nieuwe zonnepanelen installeert en geen gebruik meer kan maken van de voordelige terugdraaiende meter. Bedoeling was dat je de investering in nieuwe zonnepanelen op een bestaande woning of gebouw terugverdient in ongeveer 10 jaar. Dat is nog altijd prima voor je portemonnee want zonnepanelen gaan wel 25 jaar of nog langer mee.

De Vlaamse overheid besliste in 2020 over het premiebedrag en veronderstelde toen dat de investeringskosten voor een zonnepaneleninstallatie de volgende jaren zouden dalen met gemiddeld 75 euro/kWp (kilowattpiek) per jaar. Daarom zou de investeringspremie vanaf 2022 elk jaar verminderen en zou er geen premie meer zijn vanaf 2025.

Voor zonnepanelen op nieuwe woningen geeft Vlaanderen geen premie. Veel bouwers kiezen namelijk sowieso voor zonnepanelen omdat ze verplicht zijn hernieuwbare energie te gebruiken.

Te weinig nieuwe zonnepanelen in 2021

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2021 het principe van de ‘virtuele’ terugdraaiende meter voor eigenaars van zonnepanelen die geplaatst zijn voor eind 2020. Dat was een streep door de rekening van veel gezinnen want de Vlaamse minister had beloofd dat ze tot 15 jaar na de installatie van de zonnepanelen gebruik zouden kunnen maken van het voordelige systeem van de terugdraaiende meter. Om dat goed te maken kwam er een ‘retroactieve’ premie voor wie al zonnepanelen had én een digitale meter.

Die beslissing van het Grondwettelijk Hof wekte de indruk dat het niet meer opbrengt om nieuwe zonnepanelen te leggen. Nieuwe zonnepanelen kregen daarmee onterecht een imagoprobleem want het arrest van het Grondwettelijk Hof veranderde niets voor wie vanaf 2021 zonnepanelen plaatst. Toch kreeg het vertrouwen om te investeren in zon een flinke deuk. De Vlaamse regering rekent in zijn Zonneplan op een jaarlijkse aangroei van zonne-installaties met 300 megawatt (MW) per jaar. Dat lukte net niet in 2021.

Bovendien werden nieuwe zonne-installaties in 2021 tegen de vroegere verwachtingen in niet goedkoper. Daarom beslist de Vlaamse regering in oktober 2021 om de investeringspremie voor zonnepanelen in 2022 toch niet te verlagen.

Een stormloop op zonnepanelen in 2022

De prijs voor elektriciteit is midden 2021 beginnen stijgen door de herleving van de economie na de covidpandemie en daarna door de onzekerheid over de Russische gastoevoer. Ongezien hoge gasprijzen leiden op hun beurt tot hoge prijzen voor netstroom. Je eigen stroom opwekken met zonnepanelen lijkt daardoor weer heel aantrekkelijk. Het gevolg: een heuse stormloop op zonnepanelen in 2022!

Een lagere investeringspremie voor nieuwe zonnepanelen vanaf 2023

Met hoge prijzen voor netstroom en een hoge terugleververgoeding is er lang geen 10 jaar nodig om je investering in een nieuwe eigen zonne-installatie terug te verdienen. Dat is natuurlijk alleen echt het geval als die hoge prijzen blijven duren. Maar het staat nu al vast dat het vermogen van de (kleine) zonne-installaties in Vlaanderen dit jaar veel sterker zal groeien dan nodig voor de beoogde 300 megawatt. Met een verplichting voor grote bedrijven om stroom op te wekken met zonnepanelen zal de Vlaamse overheid ook de volgende jaren het cijfer behalen dat als doel is opgenomen in het Zonneplan. Het staat daarom in de sterren geschreven dat de investeringspremie voor nieuwe kleine zonnepaneleninstallaties vanaf 2023 zal dalen zoals oorspronkelijk al de bedoeling was.

De orderboekjes van de installateurs raken vol en er zijn vertragingen bij de levering van omvormers (het toestel dat de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet in bruikbare wisselstroom). Je zal vlug moeten beslissen als je dit jaar nog zonnepanelen op je dak wil! De datum van indienstneming (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

Voor de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie West-Vlaanderen kan je nog vrijblijvend inschrijven tot 6 juni 2022.

Nieuwe zonnepanelen blijven altijd een goed idee

De afgelopen maanden hebben iets bewezen: als je meer moet betalen voor de netstroom die je afneemt (voor een jaaroverzicht klik hier en selecteer als filter ‘geef de prijs aan als €/kWh’) dan stijgt ook de terugleververgoeding voor de zonnestroom die je in het elektriciteitsnet injecteert (voor een jaaroverzicht klik hier). Een investering in zonnepanelen biedt daardoor een verzekering tegen hoge tarieven voor netstroom. Dat zal nog zo zijn als je in 2023 of later zonnepanelen installeert.

Maar waarom zou je nog wachten met zonnepanelen? De maximale investeringspremie halveert in 2023 tot 750 euro. Bovendien ziet het er niet direct naar uit dat de prijs voor netstroom zal terugkeren naar het vroegere lage niveau. De (wellicht hoge) gasprijzen zullen ook de eerstvolgende jaren nog de prijs voor netstroom bepalen.

Vergeet niet: een voldoende hoog zelfverbruik van je eigen zonnestroom blijft in alle gevallen belangrijk voor het beste financieel rendement. We deden in het voorjaar 2021 al uit de doeken voor welke gezinnen nieuwe zonnepanelen bijzonder interessant zijn. Je kan het hier nog eens lezen.

Meer over de premie en de btw

Er is een premie voor zonnepanelen bij woningen maar ook bij andere gebouwen zoals bedrijfsgebouwen, maar enkel voor kleine installaties (het vermogen van de omvormer is niet groter dan 10 kVA).

Je hebt alleen recht op de premie:

  • als het gebouw op 31 december 2013 al aangesloten was op het elektriciteitsnet
  • of als het gaat over een nieuw gebouw waarvoor de vergunning om te bouwen ouder is dan 5 jaar én voldeed aan de EPB-eisen én de EPB- aangifte op tijd werd ingediend. Zo heeft de Vlaamse overheid de garantie dat je de zonnepanelen niet plaatst voor het verplicht gebruik van hernieuwbare energie in je nieuwe woning. Hernieuwbare energie is namelijk verplicht in elke Vlaamse nieuwbouwwoning, aangevraagd vanaf 1 januari 2014. Als er geen fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst zijn dan moet er dus in deze woningen al een andere vorm van hernieuwbare energie aanwezig zijn (zoals een zonneboiler, een warmtepomp of een pelletketel of -kachel).

Voor woningen jonger dan 10 jaar, ook nieuwbouwwoningen en woningen die worden herbouwd na afbraak, is de btw verlaagd van 21 naar 6 procent vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023. Voor woningen ouder dan 10 jaar was er al een lager btw tarief van 6 procent.

Gepubliceerd op vrijdag 03 juni 2022
zonnepanelen op beide zijden

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina