naar top

Bekendmaking beslissing plan MER-plicht

Planologisch attest - Stiltehoeve vzw – Footstep vzw, Waterhoek 2

Het Team Mer ontving op 16 juni 2022 het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) dat Stiltehoeve vzw – Footstep vzw liet opstellen in functie van een aanvraag tot planologisch attest voor domein De Grote Wateringe in de Waterhoek 2 te Damme.

Volgens het dossier heeft de aanvraag tot planologisch attest tot doel een beperkte uitbreiding van het aantal gastenverblijven mogelijk te maken.

Departement omgeving heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

U kunt het screeningsdossier en de beslissing van het departement omgeving online raadplegen op de website van het Team Mer:  http://www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer SCRPL19039).

U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij de dienst Omgeving van Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 050 28 87 68.

Het dossier ligt in het gemeentehuis ter inzage van 23 juni 2022 tot en met 23 juli 2022.

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022