naar top

Beurtelings passeren op kruispunt Monnikeredestraat/Sint-Kwintensstraat in Oostkerke

In Oostkerke-centrum moet het verkeer beurtelings passeren op het kruispunt van de Monnikeredestraat/Sint-Kwintensstraat en Processieweg. De helft van het kruispunt wordt opgebroken om er archeologisch onderzoek uit te voeren. Ter hoogte van het kruispunt geldt er een parkeerverbod.

De doorgangsbreedte in Oostkerke-centrum waar momenteel riolerings- en wegenwerken plaatsvinden, is hierdoor tijdelijk beperkt tot 4 meter. 

Archeologisch onderzoek

De archeologen blijven in Oostkerke werken tot begin augustus. Pas dan nemen ze verlof.

Na zijn bouwverlof geeft de aannemer begin augustus prioriteit aan de afwerking van de fase 1A (Processieweg en Sint-Guthagostraat). Midden oktober zou die fase afgewerkt zijn.

De startdatum en -plaats voor fase 1B (Sint-Kwintensstraat) is nog niet definitief bepaald maar zal vermoedelijk in september zijn. 

Gepubliceerd op vrijdag 08 juli 2022