naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dammesteenweg 2

Natuurpunt Beheer heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor vroegere schuur verbouwen tot beheerwerkplaats en bezoekerscentrum Natuurpunt Damme.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 26 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 25 juli 2022