naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag St.-Kwintensstraat 5

Dirk Destrooper en Maurina Destickere hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 26 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 25 juli 2022