naar top

Stadsbestuur verrast over vernietiging beslissingen sportpark ’t Veld

Het stadsbestuur is verrast door de vernietiging van de beslissingen in het dossier over de ontwikkeling van sportpark ’t Veld. Het dossier zal zowel in het college als in de gemeenteraad worden hernomen, in afwezigheid van schepen Filip Babylon.

De schepen veroorzaakte door zijn deelname aan de bespreking en stemmingen een belangenconflict, zo oordeelde de toezichthoudende overheid. Schepen Babylon is ook voorzitter van de lokale voetbalvereniging. Een interpretatieverschil van de regels ligt aan de basis.

Een raadslid dat een rechtstreeks belang heeft bij een beslissing, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, mag niet deelnemen aan de bespreking en stemming van een dossier. Dat staat in artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur. “Uiteraard wisten we dat de schepen ook voorzitter is van het voetbal, maar dat de interpretatie zo strikt was, verrast ons”, zegt burgemeester Joachim Coens. “De schepen heeft als bestuurder van de voetbalvereniging immers geen persoonlijk belang. De vereniging is een vzw, en het gaat over de aanpassing van sportinfrastructuur”

Tegen de beslissing van de gemeenteraad over de ontwikkeling van sportpark ’t Veld op 19 mei 2022 werd een klacht ingediend. Hierdoor volgt nu duidelijkheid. Er moet altijd nagegaan worden of een mandataris kan worden geacht met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan de bespreking en stemming deel te nemen. Het raadslid moet daarin zelf de verantwoordelijkheid nemen. “Schepen Filip Babylon maakte de afweging en meende te goeder trouw hieraan te voldoen, het college was hierin ook gesteund door het advies van de administratie.” aldus nog de burgemeester. Maar de toezichthoudende overheid oordeelde scherper en verwijst naar een uitspraak van de Raad van State. Het volstaat volgens de Raad om het verbod in te roepen zodra er niet met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de gemeentelijke belangen voorrang krijgen boven de persoonlijke belangen.

Omdat dezelfde regels en interpretaties werd ook het collegebesluit van 11 mei 2022 over hetzelfde dossier vernietigd. De schepen was ook daar aanwezig.

Volgende gemeenteraad

“We zullen in de toekomst strikter zijn met interpretaties over het bewuste artikel”, zegt burgemeester Joachim Coens die het college voorzit. “Het tweede argument van de klacht die handelde over de inhoud van het dossier, werd niet weerhouden voor een schorsing of vernietiging. Dat gaat over de essentie, met name de nood om de sportinfrastructuur in de stad te vernieuwen.”

De vernietiging zal tijdens de volgende zitting aan de gemeenteraad worden meegedeeld. Er is beroep mogelijk bij de Raad van State. “Dit zullen we niet doen. We leggen ons neer bij het oordeel. Het lijkt me beter om het dossier te hernemen met respect voor de interpretatie door de toezichthoudende overheid“, besluit burgemeester Joachim Coens.

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022
Sportpark 't Veld

Openingsuren & contact

Organisatiebeheersing, strategisch & juridisch beheer

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina